Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster นารูโตะ เดอะมูฟวี่ 04 :  ฝืนพรมลิขิต พิชิตความตาย 2007

นารูโตะ เดอะมูฟวี่ 04 : ฝืนพรมลิขิต พิชิตความตาย 2007

เรื่องราวในภาคนี้คือ ทีม 7 ซึ่งประกอบด้วย เนจิ (หัวหน้าทีม), ลี (มาแทนซาสึเกะ), ซากุระ และนารูโตะ ต้องออกเดินทางไปคุ้มกันมิโกะสาวชื่อชิออน เพื่อพาไปปิดผนึกปิศาจโมเรียวที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมา และชิออนยังได้ทำนายไว้ว่า นารูโตะจะต้องตายจากการที่เอาชีวิตมาปกป้องตนเนื่องจากถูกโมเรียวฆ่าเมื่อนารูโตะรู้จึงคิดที่จะเปลี่ยนชะตากรรมตัวเอง แล้วนารูโตะก็ได้ปกป้องชิออนจนสำเร็จ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ภาพที่ชิออนเห็นว่านารูโตะตอนนั้นเป็นเพียงร่างแยกของนารูโตะ

ดาวน์โหลด : นารูโตะ เดอะมูฟวี่ 04 : ฝืนพรมลิขิต พิชิตความตาย

ภาพยนตร์ที่คล้ายกัน