Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster დინასტია 2017

დინასტია 2017

ამერიკის ორი უმდიდრესი ოჯახის ცხოვრების ამსახველი სერიალი, თუ როგორ აკონტროლებენ ქონებას და შვილებს. სერიები ფოკუსირებულია ბლეიქ ქარინგტონის ქალიშვილზე, მილიარდელ ფელონ ქარინგტონზე და მის ვაჟზე.

რეკომენდაციები