Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Úl 2021

Úl 2021

Jako mnoho jiných žen v Kosovu čeká Fahrije, zda se dozví cokoliv o osudu svého nezvěstného manžela. Vdova by neměla pracovat, ale v tíživé situaci se musí mínění komunity postavit. Založí s ostatními vdovami úspěšnou výrobu ajvaru. Přes počáteční odpor rodin ženy v práci nacházejí svou vlastní hodnotu.

Doporučení filmu