Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Възражение по съвест 2016

Възражение по съвест 2016

Редник Дос има своите убеждения против убийствата на други хора, но му се налага да отиде на война. Там - на хребета Хаксоу - той се впуска в битката... без оръжие, с едничката цел да помага на другарите си! Неговата храбростта му печели Медал на честта, а той се превръща в същинска легенда.

Препоръки за филми